Österlenhem AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skåne, Tomelilla, .

Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter syfte att där uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av småhus för försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. Bolaget får dessutom förvalta andra kommunala bolag när förvaltning innebär administration, fastighetsförvaltning eller liknande. Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Kontaktuppgifter till Österlenhem AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 041718420
Adress: Gustafs Torg 16, 27330