Östersjöns Förvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gotland, .

Föremålet för bolagets verksamhet är köp och försäljning av fastigheter, bostadsrättsandelar och värdepapper, uthyrning av fastigheter och bostadsrättsandelar och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östersjöns Förvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0498650904
Adress: Färjeleden 2, 62157