Östervångsvägen 18 i Lund Fastighets AB

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.