Östra Aros Konsult AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Uppsala, .

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ägande och förvaltande av fast egendom tillika utföra administrativ kontorsservice och bokföringstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östra Aros Konsult AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 018600380
Adress: Svartbäcksgatan 8, 75320