Östra Lerans Fastighets AB

Bolaget skall äga, förvärva och försälja fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.