Östra Lerans Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Täby, .

Bolaget skall äga, förvärva och försälja fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östra Lerans Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Parkvägen 35, 18352