Östralång AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Halland, Varberg, .

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.

Kontaktuppgifter till Östralång AB
Hemsida: www.bcb.se
Email: bcb@varberg.se
Telefon: 0340666430
Adress: Kardanvägen 21, 43232