Östralång AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.