Östrands Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örnsköldsviks kommun, Västernorrland, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom för egen räkning samt förvalta fastigheter för annans räkning, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östrands Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 066010325
Adress: Storgatan 30, 89134