Ove Nilsson i Göteborg AB

Bolaget skall bedriva förvaltning och förmedling av fast egendom, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.