Översjäla Förvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örnsköldsviks kommun, Västernorrland, .

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Översjäla Förvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0703067544
Adress: Gammelängsvägen 6, 89160