Öviks Cityhus AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örnsköldsviks kommun, Västernorrland, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning. Bolaget skall dessutom bedriva finansieringsverksamhet. dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselag eller i lag om kreditmarknadsbolag, vidare bedriva handel företrädesvis med fordringsrätter samt andra värdepapper.

Kontaktuppgifter till Öviks Cityhus AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0706547457
Adress: Nytorgsgatan 22 C, 89132