Pajalabostäder AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skall inom Pajala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och industrilokaler samt olika kollektiva anordningar.