Peder’s Bostäder

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Lekeberg, Örebro, .

Entreprenad inom jord,skog och bygg sektorn. Fastigheter,äga, förvalta och hyra ut. Inköp och försäljning av nya och beg.varor och maskiner inom jord, skog och byggsektorn.

Kontaktuppgifter till Peder’s Bostäder
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Gropen 3083, 71693