Pening AB

Bolaget skall bedriva sågverksrörelse, jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, byggkonsultationer, film- och videoproduktion, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.