Peo Jansson Fastighets AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggnadsverksamhet och missbruksvård samt därmed förenlig verksamhet.