Per Gustaf Bonn AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Mölndal, Västra Götaland, .

Bolaget skall driva konsultverksamhet inom företagsledning, fastighetsförvaltning, handel med frimärken, möbler, antikviteter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Per Gustaf Bonn AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0708280376
Adress: Uggleholksvägen 12, 43738