Per Hans Fastigheter AB

Bolaget skall äga, förvalta och aktier, förädla fastigheter samt driva därmed förenlig verksamhet.