Proactive Security AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Kävlinge, Skåne, .

Bolaget skall bedriva teknikspecialisttjänster inom datakommunikation och data säkerhet samt utbildning inom datakommunikation och data säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Proactive Security AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Ålstorpsbyväg 55-15, 24495