Professionell Bostad & Fastighetsservice i Sveri

Bolaget ska bedriva reparationsverksamhet och service inom fastighetsbranschen, äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva jord- och skogsbruk, bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.