R.A.L. Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall idka uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.