Ramunderstaden AB

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Söderköpings kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, andra lägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare ombesörja förvaltningen och skötseln av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget.