Restore Invest AB

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, byggande av småhus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.