Rhl Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Ale, Västra Götaland, .

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Rhl Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Box 3040, 44914