Rm Bostäder AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Härnösand, Västernorrland, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Rm Bostäder AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0706181504
Adress: Stregnellvägen 6, 87010