Russian Real Estate Investment Company Pyat AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Russian Real Estate Investment Company Pyat AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0850565118
Adress: Hovslagargatan 5 B, 11148