Samordningen Anderstorp Ekonomisk Fören

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla vaktmästartjänster samt därmed förenlig verksamhet ät de i föreningen vid varje tillfälle ingående medlemmarna.