Säters Kommuns Fastighets AB

Bolaget skall inom Säters kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet.