Sävsjö Fastighets AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.