Serhat KB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Östhammar, Uppsala, .

Restaurang samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Serhat KB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 017410395
Adress: Centrumvägen 2, 74731