Sockenstugan i Stora Skedvi AB

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva annan därmed sammanhängande rörelse.