Söderåsen Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Åstorp, Skåne, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Söderåsen Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 04250920
Adress: Box 852, 25108