Söderåsen Fastighets AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.