Solid Hus i Mjöbäck Sp AB

Bolagets verksamhet är handel med byggmaterial, köp, försäljning, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.