Solivro AB

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, och värdepapper, hälso- och sjukvård, forskning, konsultverksamhet inom hälso-och sjukvård, journalistik, konstnärlig och andling verksamhet samt därmed förenlig verksamheter.