Sölvedals Fastigheter AB

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.