Sölvedals Förvaltnings AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.