Sotenäsbostäder AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sotenäs, Västra Götaland, .

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Sotenäs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, samt bilda och förvalta bostadsrättföreningar, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. På uppdrag av Sotenäs kommun kan bolagets verksamhet även omfatta att -sälja tomter -uppföra småhus för försäljning -förvalta kommunägda fastigheter och anläggningar -ombesörja ny-, till- och ombyggnad av kommunala fastigheter. Bolaget kan också äga och förvalta aktier i Hotell Smögens Havsbad AB.

Kontaktuppgifter till Sotenäsbostäder AB
Hemsida: www.sotenasbostader.se
Email: sotenasbostader@sotenabostader.se
Telefon: 0523665600
Adress: Box 63, 45622