Spårvägspersonalens Semesterhemsförening Upa

Föreningen har till ändamål att gagna sina medlemmar, till den ansluten personal hos Göteborgs Spårvägar, genom att bereda dem tillfälle till fördelaktig vilo- och rekreationsvistelse å fridagar och under semester. Till förverkligande av detta syfte kan föreningen inköpa och förvalta fastigheter samt driva därmed sammanhängande kafé-, handels- och pensionatsrörelse och annan ekonomisk verksamhet.