Spinneriet Förvaltning AB

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag bedriva handel med stormarknadssortiment, handel med och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.