Spinneriet Förvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Mark, Västra Götaland, .

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag bedriva handel med stormarknadssortiment, handel med och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Spinneriet Förvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705695101
Adress: Kungsfors Center, 51162