St Bostäder AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till St Bostäder AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0709747679
Adress: Mail Boxes Etc 623, 11173