Stena Fastigheter Stocksundet AB

Föremål för bolagets verksamhet är att själv eller genom heleller delägda bolag förvärva fastigheter och tomträtter samt förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.