Stenbocken AB

Bolaget skall för egen och’/ eller genom dotterbolag: -brediva handel med, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, -bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning, -bedriva verksamhet inom digitaltryck och kopieringsarbeten, -äga aktier i dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.