Steninge Backe i Sigtuna AB

Bolaget ska inom Sigtuna kommun, förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget får också, inom Sigtuna kommun, bedriva liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt annan fastighetsägare.