Steninge Backe i Sigtuna AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sigtuna, Stockholm, .

Bolaget ska inom Sigtuna kommun, förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget får också, inom Sigtuna kommun, bedriva liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt annan fastighetsägare.

Kontaktuppgifter till Steninge Backe i Sigtuna AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0859179600
Adress: Box 509, 19525