Stifab Fastigheter AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.