Stigsjö Affärscentrum Ekonomisk Fören

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Härnösand, Västernorrland, .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheten Härnösand Brunne 12:2. Föreningen ska verka för att skapa och utveckla ett för bygden attraktivt affärscentrum. Föreningen ska i huvudsak agera fastighetsägare med målet att tillhandahålla andra affärsidkare ändamålsenliga lokaler till rimliga priser. Föreningens intäkter består i huvudsak av hyresintäkter, handel, tjänster och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Stigsjö Affärscentrum Ekonomisk Fören
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 060165901
Adress: Brunne 206, 87192