Stjärnehagen, Kooperativ Hyresrättsfören

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till sina medlemmar upplåta bostadslägenhet med hyresrätt.