Stolta Stad Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Nacka, Stockholm, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, exempelvis vård och omsorgsfastigheter och värdeppapper samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Stolta Stad Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Lännäsvägen 1, 13246