Storåns Bykooperativ Ekonomisk Fören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst – hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som konsumenter och eller producenter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.