Stråheds Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skåne, Trelleborg, .

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Stråheds Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0706221023
Adress: Box 112, 23108