Sundsbron Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Askersund, Örebro, .

Bolaget ska bedriva byggnation, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Även handel med värdepapper. Utbildning och föreläsningar. Administrativa tjänster. Bokföring och redovisning. Tryck och publicering av böcker och skrifter.

Kontaktuppgifter till Sundsbron Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 058351070
Adress: Åviken Strömsvik 160, 69692