Svealandsbostäder AB

Bolaget skall utföra förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.