Svekilag Fastigheter AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershantering samt likvärdig verksamhet.