Svekilag Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Bjurholm, Västerbotten, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershantering samt likvärdig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Svekilag Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 090143735
Adress: Agnäs 99, 91691